Miele savjetnik pri kupnji

Koje su Vam još praktične značajke posebno važne?

Napa i ploča za kuhanje komuniciraju pomoću funkcije Con@ctivity

Pritiskom na tipku se pomoću funkcije Stop & Go sve odabrane razine snage za prekid pripreme jela reduciraju na "1"

Optimalna prilagodba ovisno o posuđu za kuhanje zahvaljujući Vario zoni za kuhanje

Signalni ton nakon definiranog vremena s Podsjetnikom minuta

Intuitivni brzi odabir razine snage i vremena na osvjetljenom nizu brojeva zahvaljujući Direktnom odabiru