Miele savjetnik pri kupnji

Koje su Vam još praktične značajke posebno važne? 

Pločom za kuhanje upravlja se pomoću senzorskih tipki.

Pločom za kuhanje upravlja se pomoću regulatora.