Miele savjetnik pri kupnji

Koja Vam je oprema posebno važna kako bi se postigli najbolji rezultati? 

Precizna priprema mesa i ribe uklj. Indikator preostalog vremena s termometrom za hranu

Automatski program za pripremu kokica